Farsor och Morsor i Tidaholm © 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Tidaholms Nattvandrarförening

 

Föreningen består av frivilliga vuxna medlemmar, som finns till för våra ungdomar på helgkvällar och nätter. Vi är alltid flera personer när vi vandrar och varje medlem är med och vandrar det den kan och vill. Vi startar från vår lokal på stationshuset 2á våning klockan 22, sen vandrar i 2-3 timmar eller mer om det behövs.

 

      Vad gör nattvandrare?

 

Som nattvandrare rör du dig ute på gator och torg och andra platser där

ungdomar vistas. Du finns till hands för att lyssna, vara ett stöd för någon

som är ledsen eller hjälpa någon berusad tonåring som behöver lite

assistans. Du som vuxen skapar förtroende och trygghet och får framförallt många goa kontakter och skratt.

 

Vid speciella evenemang på stan som cruising eller kräftans dag försöker vi 

samlas från alla grupper för att vandra. Vi har ett samarbete med

Nattvandrarna i våra grannkommuner och hjälps åt vid evenemang som

cruisingen i Falköping, matfestivalen i Skövde mm.

 

 

Vi erbjuder våra medlemmar internutbildning i samarbete

med Studieförbundet vuxenskolan. Det handlar bland annat

om drogkännedom, konflikthantering, första hjälpen, självförsvar och ungdomskultur. Vi har diskussionskvällar med t.ex. polis och social för att veta vad vi får/inte får eller hur vi bör/inte bör agera i olika situationer mm. 
  

Under året erbjuder vi olika aktiviteter för ungdomarna som t.ex. discon,

rockkvällar, epa-crusing, bio mm.

 

Det är upp till oss nattvandrare att komma fram till vad vi gör!

 

Vad behövs från dig?

 

Du behöver inte vara någon speciell sorts människa och du behöver inte

satsa all din fritid. Varje insatts stor eller liten är lika välkommen.

 

 

Du är minst 25 år och har en personlig mognad och stabilitet. Egenskaper som ödmjukhet, människointresse, humor och lyhördhet är det bra om du har.

 

Du behöver inte vara förälder, bara intresserad.

 

Kontakta någon av oss och testa!