Farsor och Morsor i Tidaholm © 2009 

 

 

 

 

 

 

Information om Tidaholms Nattvandrarförening

 

Vi är en icke vinsttdrivande ideell förening som är demokratiskt uppbyggd,

icke rasistisk samt partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Vi updaterar regelbundet våra kunskaper i värderingar och arbete med ungdomar, lag och rätt, droger och första hjälpen.

 

Vi får bidrag från kommunen, som även står för vår lokal. Vi får

viss sponsring från företag, föreningar och privatpersoner.

Detta är vi självklart mycket tacksamma för.

 

Pengarna går till aktiviteter som vi anordnar för kommunens ungdomar,

inköp av klubbor som vi delar ut till ungdomar, samt till viss

del utbildning och resor.

 

Tidaholms Nattvandrare ingår i organisationen "Riksnätverket Nattvandrare

i Sverige" och tillhör där "Nattvandrarna Göteborg och Västra Sverige".

 

 

 

 

 

 

Utdrag från Nattvandrarna Göteborg och Västra Sveriges beskrivning om nattvandring: 

 

De flesta ungdomar idag testar någon gång alkohol. Det kan vara din

dotter eller din son som blir för berusad och lämnad någonstans alldeles

ensam.. Kompisarna är också berusade och inser inte situationens allvar.
 
Många ungdomar vi möter på våra nattvandringar känner ofta inget förtroende

för äldre och saknar den trygghet som borde finnas i föräldrarna och andra

vuxna i deras närhet. De behöver någon vuxen att prata med som inte är lärare,

förälder eller myndighetsperson med skyldighet att rapportera. Det kan vara

lättare att prata med någon de inte känner och när ingen dömer på förhand.
 
Det finns föräldrar som inte bryr sig, kanske inte ens finns till hands hemma

för att fråga hur barnen mår, var de har varit eller om de behöver något. 
 
När det inte finns någon till hands hemma driver ungdomarna planlöst

omkring ute i samhället. Där finns kompisarna, gänget som inte sviker,

vilket den vuxna världen ibland gör.
 
Som vuxna har vi ansvaret att få våra ungdomar att leva och trivas i det

samhälle vi har skapat åt oss och åt våra ungdomar.
 
Om det är din dotter eller din son som riskerar att råka illa ut av en eller

annan anledning, visst skulle det vara skönt att veta att det finns vuxna

som bryr sig och tar hand om och hjälper dem.
 
Att nattvandra innebär att vuxna träffas för att gemensamt gå ut

på fredags- och lördagskvällar i samhället och möta ungdomar i deras verk­lig­het.
 
Vi tar helt avstånd från våld, droger och främlingsfientlighet, samtidigt

som vi vill minska kriminalitet och skadegörelse. Detta gör vi inte med

pekpinnar, utan genom att vara ute bland våra ungdomar, finnas till hands

och föregå med gott exempel. Utan att övervaka vill vi finnas där som

förebilder och stöd för våra ungdomar.

Bli en nattvandrare du också!

 

 

 

 

Utdrag från Nattvandrare i Sverige Riksnätverkets hemsida: 

 

Nattvandrarna står för:
En vuxen förebild och ett medmänskligt stöd 

Nattvandring som har funnits i Sverige sedan 1980-talet, i olika former och namn. Grunden för verksamheten har varit vuxna människor, många gånger föräldrar, som varit ute på våra gator och torg, för våra ungdomar. År 1993 bildades ett nätverk av grupper eller föreningar i hela Sverige, för att stärka verksamheten, öka sammanhållningen, stötta varandra och vara en samlad kraft att föra fram gemensamma frågor. Nätverket skulle även föra fram verksamhetens budskap uppåt i samhället och verka för stöd och hjälp till verksamheten i hela Sverige.

 

De välkända gula jackorna

I slutet av 90-talet blev försäkringsbolaget Skandias stiftelse, «Idéer För Livet» en viktig sponsor för nattvandringen i Sverige. De nu så välkända gula jackorna, har nog få kunnat missa, och har blivit ett välkänt inslag i gatubilden på kvällar och nätter. Förutom jackor och försäkringsskydd, har Skandia även stöttat lokala föreningar, regionerna och riks styrelse.

 

Behovet av nattvandrande vuxna finns minst lika mycket idag

Behovet av nattvandrande vuxna finns minst lika mycket idag. I Sverige finns idag nattvandring i olika konstellationer och samhörigheter, men det gemensamma är oftast detsamma. Det är viktigt att sätta verksamheten och trovärdigheten högt upp på listan över egenskaper för såväl lokala grupper som organisationer och sponsorer. Vi måste också slå vakt om vår grundverksamhet som vuxna förebilder för vår framtid, dagens ungdomar. 

 

 

 

 

Utdrag ur BRÅ´s information om FARSOR och MORSOR i Sverige

 

Poängen med den utåtriktade verksamheten är att möta ungdomarna där de finns, det vill säga på gator och torg. Vanligtvis inleds vandringarna med att man möts vid nio-tio tiden på kvällen för att informera sig om kvällens förväntningar och aktiviteter. Ofta sker mötet tillsammans med polis eller personal från kommunens ungdomsenhet. Det gäller för de vuxna att röra sig där ungdomarna finns, att skapa trygghet med sin närvaro och visa att de bryr sig. Under vandringarna är det också vanligt att ungdomarna själva kommer fram till nattvandrarna om de behöver hjälp eller bara vill prata.
Alla nattvandrare i Sverige bär särskilda jackor under vandringarna, som berättigar till fritt inträde på till exempel diskotek. Vidare har vandrarna ofta mobiltelefoner eller annat för att snabbt kunna tillkalla polis, fältgrupp eller socialjour vid bråk och andra allvarliga händelser. Vandrarna uppmanas att inte själva ingripa i sådana situationer. Deras främsta syfte är att skapa en lugn och trygg stämning genom att synas och finnas tillhands för ungdomarna.